Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Zakończono realizację Kontraktu nr 4.4.

Zakończono realizację Kontraktu nr 4.4. pn. „Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ul. Kazimierskiej.

Roboty rozpoczęto w lutym b.r. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace renowacyjne mające na celu przywrócenie należytego stanu technicznego kolektora sanitarnego Ø 1200 znajdującego się w obszarze ul. Kazimierskiej w Puławach. Modernizacja kanału sanitarnego miała ma na celu wyeliminowanie zjawiska infiltracji i eksfiltracji. Wykonawcą robót była firma BLEJKAN spółka z o.o., ul. Szafera 146/6, 71-245 Szczecin. Wartość zadania wyniosła 3 495 054,00 zł netto (4 298 916,42 zł brutto).

Kanalizacja w Młynkach, Wronowie, Opoce i Witowicach. Ruszyły prace projektowe

Kilkuset mieszkańców gminy Końskowola wzięło udział w spotkaniach z przedstawicielami MPWiK „Wodociągi Puławskie" z udziałem gospodarza Wójta Gminy. Dyskutowano na temat budowy kanalizacji sanitarnej.

Spotkania odbyły się w Młynkach, Wronowie, Opoce i Witowicach.

W styczniu tego roku rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej właśnie w tych miejscowościach. Projektanci już rozpoczęli pracę w terenie. Odwiedzają mieszkańców, po to, by zaktualizować mapy geodezyjne pod budowę sieci. Równocześnie mieszkańcy, którzy dokonali zmian budowlanych na swojej posesji w ciągu ostatnich trzech lat, mogą sami zgłosić taką informację do urzędu gminy bądź bezpośrednio do MPWiK w Puławach.

Czytaj więcej...

Podpisanie umów na realizację zadań inwestycyjnych

Podpisaliśmy kolejne umowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”:

Czytaj więcej...

Podpisanie umowy na wykonanie usługi Inżynier Projektu

Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2013 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z o.o. w Puławach, a Konsorcjum firm w składzie: Lider - Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” spółka z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, Partner: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa podpisana została umowa na wykonanie usługi pn. „Inżynier Projektu – nadzór nad robotami dla Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kontrakt nr 13.

Czytaj więcej...

Publikacja w Kurierze Lubelskim

W dniu 3.08.2012r. Kurier Lubelski opublikował informację na temat naszego prokjektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.