Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Aneks do Umowy o dofinansowanie uwzględniający zamianę wartości Projektu, wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych oraz wartość dofinansowania

Dnia 30 czerwca 2015 r. podpisaliśmy Aneks Nr 3 do Umowy o dofinansowanie uwzględniający zamianę wartości Projektu, wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych oraz wartość dofinansowania. Obecnie wartość Projektu wynosi 89 849 378,64 PLN, wartość dofinansowania 43 985 685,07 PLN.

Kanalizacja sanitarna w ul. Składowej i Kołłątaja w Puławach będzie modernizowana

             W dniu 23 czerwca 2015 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zadanie I: „Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej metodą bezwykopową – Kontrakt 4.5. i Zadanie II: „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja – Kontrakt 6.2." realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
             Wykonawcą Kontraktu jest Konsorcjum firm: BLEJKAN S.A. – Lider Konsorcjum
z siedzibą przy ul. Transportowej 1, 70-715 Szczecin i MD RENOVA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum z siedzibą przy ul. K.K. Baczyńskiego 13, 24-100 Puławy.
             Wartość podpisanego kontraktu: 1 602 341,57 zł netto (1 970 880,13 zł brutto)

Umowa na dostawę dwóch pojazdów do obsługi kanalizacji podpisana

W dniu 25 maja 2015 r.podpisaliśmy umowę z firmą: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Posłowickiej 215 na dostawę dwóch pojazdów do obsługi kanalizacji (pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji za kwotę 1.290.000,00 zł netto i pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody - recyklingiem za kwotę 1.570.000 zł netto) w ramach projektu pn.: "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej...

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ KONTRAKTU 9.1

             W dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Spółki podpisaliśmy umowę na realizację Kontraktu 9.1. pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów" realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Czytaj więcej...

Trzeci rok realizacji największego w historii Spółki Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”

Wchodzimy w trzeci rok realizacji największego w historii Spółki Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.