Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Maj 2011

11.05.211 została zaktualizowana lista rankingowa.

Projekt „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” znajduje się na 28 miejscu listy rankingowej.

Odnośnik do strony
projekt i realizacja: .e.y.c.