Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

lipiec 2011

Dnia 22 lipca otrzymaliśmy informację o zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia przez Grupę Roboczą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przekazaniu do Ministerstwa Środowiska informacji o spełnieniu przez MPWiK Beneficjenta w/w Wniosku wszystkich kryteriów merytorycznych II stopnia.
projekt i realizacja: .e.y.c.