Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

marzec 2012 - Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Miło nam poinformować, że w dniu 16 marca 2012 roku została podpisana w Warszawie przez Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW Panią Małgorzatę Skuchę oraz Prezesa Zarządu MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach Andrzeja Poleszaka umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”.
Podpisana umowa dotyczy wniosku złożonego do konkursu ogłoszonego w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Przewidywana wartość Projektu to 121 669 745,03 zł brutto, z czego 59 123 092,87 zł będzie pochodziło z Funduszu Spójności.

Projekt obejmuje zadania inwestycyjne zlokalizowane w granicach administracyjnych gmin:
  • Gminy Miasto Puławy
  • Gminy Końskowola
  • Gminy Żyrzyn
W ramach projektu zrealizowane będą następujące zadania inwestycyjne:
  • budowa nowych sieci kanalizacji sanitarnej w Puławach oraz w Gminie Końskowola i Gminie Żyrzyn,
  • modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Puławach,
  • budowa sieci wodociągowych w Gminie Końskowola,
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej, gazowo-energetycznej jak również rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów pościekowych.
projekt i realizacja: .e.y.c.