Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podpisanie umów na realizację zadań inwestycyjnych

Podpisaliśmy kolejne umowy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”:
 • w dniu 28 czerwca podpisaliśmy umowę z firmą: IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa - na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki ściekowej oraz gazowo-energetycznej" realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko 2007-2013 – Kontrakt nr 7.4.1. Etap I
  .

Fotorelacja z wydarzenia:

 • DSC_6959

 • w dniu 25 czerwca 2013 r. podpisaliśmy umowę z firmą: WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik - na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą
  „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wola Osińska i Chrząchów" realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanegoze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Kontrakt nr 8.

Fotorelacja z wydarzenia:

 • IMG_9639
 • IMG_9643
 • IMG_9648
 • IMG_9651

 • w dniu 18 stycznia 2013 r. podpisaliśmy umowę z firmą: BLEJKAN spółka z o.o., ul. Szafera 146/6, 71-245 Szczecin na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ulicy Kazimierskiej” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – kontrakt nr 4.4.

Fotorelacja z wydarzenia:

 • _IGP5487
 • _IGP5491
 • _IGP5493

 • w dniu 17 stycznia 2013 r. podpisaliśmy umowę z firmą: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie
  z siedzibą: Rudna Mała 47, 36-060 Głogów Małopolski - podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych
  w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Młynki, Wronów, Opoka, Witowice wraz z rurociągiem tłocznym z Osin do Wronowa” realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – kontrakt nr 11.

Fotorelacja z wydarzenia:

 • IMG_3650
 • IMG_3658
 • IMG_3663
 • IMG_3666
 • IMG_3667

projekt i realizacja: .e.y.c.