Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podpisanie umowy na wykonanie usługi Inżynier Projektu

Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2013 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" spółka z o.o. w Puławach, a Konsorcjum firm w składzie: Lider - Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” spółka z o.o. ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, Partner: Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy S.A., ul. Julianowska 13, 03-338 Warszawa podpisana została umowa na wykonanie usługi pn. „Inżynier Projektu – nadzór nad robotami dla Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – kontrakt nr 13.
Fotorelacja z wydarzenia:

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
projekt i realizacja: .e.y.c.