Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Kanalizacja w Młynkach, Wronowie, Opoce i Witowicach. Ruszyły prace projektowe

Kilkuset mieszkańców gminy Końskowola wzięło udział w spotkaniach z przedstawicielami MPWiK „Wodociągi Puławskie" z udziałem gospodarza Wójta Gminy. Dyskutowano na temat budowy kanalizacji sanitarnej.

Spotkania odbyły się w Młynkach, Wronowie, Opoce i Witowicach.

W styczniu tego roku rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacyjnej właśnie w tych miejscowościach. Projektanci już rozpoczęli pracę w terenie. Odwiedzają mieszkańców, po to, by zaktualizować mapy geodezyjne pod budowę sieci. Równocześnie mieszkańcy, którzy dokonali zmian budowlanych na swojej posesji w ciągu ostatnich trzech lat, mogą sami zgłosić taką informację do urzędu gminy bądź bezpośrednio do MPWiK w Puławach.
Zakres rzeczowy kontraktu na terenie gminy Końskowola obejmuje zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej, przepompowni oraz przewodów tłocznych o łącznej długości ok. 17 812 m. Zadanie podzielono na pięć odcinków. Pierwszy obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej o dł.7092,6 m wraz z odgałęzieniami oraz 3 przepompownie ścieków w Młynkach, drugi – sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3247,3 m wraz z odgałęzieniami i 3 przepompownie ścieków we Wronowie, trzeci – sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 2165,0 m wraz z odgałęzieniami i 3 przepompownie ścieków w Opoce, czwarty – sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 3496,2 m wraz z odgałęzieniami i również 3 przepompownie ścieków w Witowicach. Ostatni odcinek obejmie budowę tranzytu ścieków z Osin do Wronowa o dł. 1811,0 m wraz z przepompownią.

Wykonawca robót firma SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Rzeszowie z siedzibą w Rudnie Małej, wykona inwestycję za ok. 6 mln zł netto. Jak podkreśla prezes MPWiK Andrzej Poleszak, cena jest dużo niższa od zakładanej.

– Przedsięwzięcie wycenialiśmy na ok. 19 mln zł, a znalazła się firma, która podjęła się realizacji za dużo mniej, bo poniżej 50% zakładanych kosztów. Jednocześnie to poważny i doświadczony kontrahent, dlatego liczymy, że inwestycja będzie wykonana na najwyższym poziomie – mówi prezes.

Okres realizacji kontraktu to 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym 8 miesięcy to czas na wykonanie projektu. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na październik tego roku, po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Na terenie gminy Końskowola, a także gminy Żyrzyn, będą zrealizowane jeszcze inne inwestycje. W lutym ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Osińskiej i Chrząchowie. W maju natomiast przewiduje się ogłoszenie dwóch przetargów: na budowę kanalizacji sanitarnej w Osinach, sieci wodociągowej w Opoce i Chrząchowie oraz na budowę sieci wodociągowej w Młynkach i Witowicach. MPWiK posiada do swej dyspozycji uzyskane wcześniej przez Gminy pozwolenia na budowę w ramach dwóch ostatnich kontraktów, dlatego też prace będą mogły rozpocząć się tuż po wyłonieniu w drodze przetargowej wykonawcy robót.

Podłączenia do sieci efektem ekologicznym

Ważnym atutem projektu „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" jest jego efekt ekologiczny. Realizacja inwestycji spełni nie tylko rygorystyczne wymogi UE co do zagospodarowania osadów oraz jakości ścieków odprowadzanych do odbiornika rz. Wisły, ale – co ważne dla mieszkańców – umożliwi dodatkowe podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Każdy mieszkaniec gminy, w której istnieje system kanalizacyjny, musi podłączyć się do sieci. Mówi o tym ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszt podłączenia dla każdego mieszkańca będzie inny, uzależniony od długości przyłącza.

Mieszkańcy będą mogli ubiegać się o preferencyjne dofinansowania z NFOŚiGW budowy przyłączy w postaci pożyczki (do 45%) i/lub w formie bezzwrotnej dotacji (45%).
– Dla mieszkańców najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z dotacji, której nie trzeba będzie zwracać, tak jak w przypadku pożyczki, którą trzeba będzie później spłacić wraz z odsetkami – tłumaczy Wiesław Duklewski z MPWiK. Należy jednak pamiętać, że wniosek o dofinansowanie powinien obejmować co najmniej 50 sztuk podłączeń.

Wykonanie podłączenia do sieci najlepiej powierzyć Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach. Wiąże się to z mniejszymi formalnościami, które należy wypełnić w porównaniu z procedurą dokonywania takiego podłączenia na własną rękę. Powierzając podłączenie MPWiK nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów, płacimy tylko za zbiorowy projekt – koszt dużo mniejszy niż za projekt indywidualny, oraz za wykonanie naszego przyłącza w zależności od jego długości. Dodatkowo mamy możliwość ubiegania się o dofinansowanie za prace projektowe i za budowę przyłącza.

– Jeśli chcemy mieć kanalizację, to właśnie teraz jest ten moment, kiedy możemy podłączyć się na najkorzystniejszych warunkach – podkreśla wójt Końskowoli Stanisław Gołębiowski.
– Jeśli w przyszłości będziemy chcieli podłączyć się do sieci, będziemy musieli dodatkowo pokryć koszty projektowe. Teraz, kiedy jest to wykonywane w ramach dużego unijnego projektu, koszty podłączenia będą minimalne, bo obejmą jedynie same przyłącza. Nigdy później, ta cena nie będzie niższa – przekonuje wójt.
W spotkaniach 18 i 19 marca udział wzięli przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Sp. z o. o. w Puławach (Beneficjent Projektu) na czele z Prezesem Zarządu Andrzejem Poleszakiem, Anną Nowakowską – Kierownikiem Jednostki Realizującej Projekt, Wiesławem Duklewskim – Głównym Inżynierem ds. Technicznych oraz Wójt Gminy Końskowola Stanisław Gołębiowski.
Fotorelacja z wydarzenia:
  • IMG_7523
  • IMG_7534
  • IMG_7567
  • IMG_7579
  • IMG_7589
  • IMG_7651
  • IMG_7662
  • IMG_7669
  • IMG_7670
projekt i realizacja: .e.y.c.