Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Zakończono realizację Kontraktu nr 4.4.

Zakończono realizację Kontraktu nr 4.4. pn. „Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ul. Kazimierskiej.

Roboty rozpoczęto w lutym b.r. Zakres rzeczowy zadania obejmował prace renowacyjne mające na celu przywrócenie należytego stanu technicznego kolektora sanitarnego Ø 1200 znajdującego się w obszarze ul. Kazimierskiej w Puławach. Modernizacja kanału sanitarnego miała ma na celu wyeliminowanie zjawiska infiltracji i eksfiltracji. Wykonawcą robót była firma BLEJKAN spółka z o.o., ul. Szafera 146/6, 71-245 Szczecin. Wartość zadania wyniosła 3 495 054,00 zł netto (4 298 916,42 zł brutto).
projekt i realizacja: .e.y.c.