Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podpisanie umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2013 r. podpisaliśmy umowę z podmiotem działającym pod firmą: Inżynieria Rzeszów S.A. ul. Podkarpacka 59A, 35-082 Rzeszów - na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej" realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Kontrakt nr 7.4.2. Etap II. Szczegóły zakresu rzeczowego w/w zadania inwestycyjnego znajdziecie Państwo w zakładce „przetargi".

Fotorelacja z wydarzenia:
projekt i realizacja: .e.y.c.