Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podpisaliśmy kolejny kontrakt w ramach Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”

W dniu 21 marca 2014 r. został podpisany Kontrakt Nr 9.1. „Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów" realizowany w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonawcą Kontraktu jest firma: Marek Jedut, ul. Jana Sapiehy 2/61, 20-095 Lublin. Wartość podpisanego kontraktu: 2 339 825,62 zł netto (2 877 985,51 zł brutto).

Szczegóły zakresu rzeczowego w/w zadania inwestycyjnego znajdziecie Państwo w zakładce „przetargi".
Fotorelacja z wydarzenia:
projekt i realizacja: .e.y.c.