Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Kolejny kontrakt przewidywany do realizacji w ramach Projektu pn. „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy” podpisany

W dniu 2 lipca 2014 r. podpisaliśmy umowę na realizację zadań inwestycyjnych objętych Kontraktem Nr 9, w ramach którego w miejscowości Osiny gm. Żyrzyn wybudowany zostanie rurociąg grawitacyjny sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 7 km oraz rurociąg ciśnieniowy wraz z uzbrojeniem o długości 0,5 km.

Wykonawcą Kontraktu jest firma: AQUA Spółka z o.o. Tomaszowice Kol. 36A, 21-008 Tomaszowice. Wartość podpisanego kontraktu: 1 908 962,27 zł netto, 2 348 023,59 zł brutto.

Szczegóły zakresu rzeczowego w/w zadania inwestycyjnego znajdziecie Państwo w zakładce „przetargi".
projekt i realizacja: .e.y.c.