Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ KONTRAKTU 9.1

             W dniu 10 kwietnia 2015 r. w siedzibie Spółki podpisaliśmy umowę na realizację Kontraktu 9.1. pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej Młynki, Witowice, Opoka i Chrząchów" realizowanego w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
             Wykonawcą Kontraktu 9.1. jest firma WOD-GAZ T. i B. Sekita Sp. j. z siedzibą w Puławach przy ul. Składowej 18.
             Wartość kontraktu wynosi 2 310 044,78 zł netto.
Fotorelacja  z wydarzenia:
projekt i realizacja: .e.y.c.