Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Umowa na dostawę dwóch pojazdów do obsługi kanalizacji podpisana

W dniu 25 maja 2015 r.podpisaliśmy umowę z firmą: Pojazdy Komunalne Tymborowscy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. Posłowickiej 215 na dostawę dwóch pojazdów do obsługi kanalizacji (pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji za kwotę 1.290.000,00 zł netto i pojazdu specjalnego do czyszczenia kanalizacji z odzyskiem wody - recyklingiem za kwotę 1.570.000 zł netto) w ramach projektu pn.: "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Fotorelacja z wydarzenia:
projekt i realizacja: .e.y.c.