Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Aneks do Umowy o dofinansowanie uwzględniający zamianę wartości Projektu, wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych oraz wartość dofinansowania

Dnia 30 czerwca 2015 r. podpisaliśmy Aneks Nr 3 do Umowy o dofinansowanie uwzględniający zamianę wartości Projektu, wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowalnych oraz wartość dofinansowania. Obecnie wartość Projektu wynosi 89 849 378,64 PLN, wartość dofinansowania 43 985 685,07 PLN.
projekt i realizacja: .e.y.c.