Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Ostatni kontrakt w ramach realizacji Projektu podpisany

             W dniu 04 sierpnia 2015 r. podpisaliśmy umowę na „Dostawę minikoparki do obsługi kanalizacji wraz z przyczepą do jej przewożenia" w ramach projektu pn.: „Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – Kontrakt Nr 2.
Dostawcą koparki jest firma Interhandler Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wapiennej 6,
87-100 Toruń.
Fotorelacja z wydarzenia:
projekt i realizacja: .e.y.c.