Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

UMOWY KOMERCYJNE: NOWATORSKA STUDZIENKA KANALIZACYJNA I NOŻOWA OPASKA DO NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW SĄ JUŻ DOSTĘPNE NA RYNKU DO ZASTOSOWAŃ BRANŻOWYCH

W dniu 20 października 2020r. w Lublinie miała miejsce „IX Wystawa Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii", poświęcona prezentacji zrealizowanych grantów na projekty z Programu „ Inkubator Innowacyjności 2.0" . W grupie pozytywnych realizacji znalazły się m.in. innowacje z dziedziny budowlanej w branży sanitarnej, tj. nowa studzienka kanalizacyjna - patent nr 229311 i nowa nożowa opaska do nawiercania rurociągów – wzór użytkowy        nr 69030.

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE EUREKA 2019 W WALENCJI

Złoty medal dla wynalazku pt. „Studzienka kanalizacyjna" w konkursie EUREKA 2019 w Walencji autorstwa zespołu z Politechniki Lubelskiej i MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach. Wydarzenie miało miejsce podczas Międzynarodowych Targów Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technik INNOVA 2019 w dniach 17 - 19 października 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Walencja Expo w Hiszpanii. Reprezentantem współwłaścicieli patentu w konkursie EUREKA 2019 r. było Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej – partner międzynarodowej sieci wspierania przedsiębiorczości Enterprise Europe Network. Wydarzenie odbyło się w obecności oficjalnego przedstawicielstwa: Eurobusiness –Haller.

Galeria
eureka medal 2 m     eureka medal 1 m
Współpraca  zespołowa Politechniki Lubelskiej, Politechniki Warszawskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach,
PPHU WOL-MAT

Relacja z konkursu EUREKA 2019 w Walencji
Dodatkowe informacje: 
http://www.mpwik.pulawy.pl/wyroznienia-i-nagrody.html
http://www.mpwik.pulawy.pl/media-o-nas-innowacyjna-gospodarka.html

WYRÓŻNIONO WYNALAZKI Z INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Nożowa opaska do nawiercania i Studzienka kanalizacyjna , uzyskały srebrny i złoty medal oraz dyplomy w konkursie wynalazków podczas XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 14 - 16 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej . Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawska Izba Gospodarcza. 
Reprezentantem współwłaścicieli wynalazków podczas wydarzenia była Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska.

Więcej informacji o wydarzeniu pod linkiem: http://iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/

Dyplomy:
gold medal   silver medal
gold medal m    silver medal m

Współpraca zespołowa Politechniki Lubelskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach,
PPHU WOL-MAT i FŁT KRAŚNIK S.A.
Galeria

      20191014m     20191016m


O nagrodzonych wynalazkach:
studzienka 1   opaska 1

studzienka  opaska do nawiercania

RELACJA Z MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW BRANŻY KOMUNALNEJ

W dniach 26-28 września 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo , MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach razem z firmą Unisoft Sp. z o.o. oraz z Politechniką Lubelską i Politechniką Warszawską, zaprezentowali wspólnie nowoczesne rozwiązania systemowe w dziedzinie gospodarowania zasobami wody:

• Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
• Patenty/wynalazki w zakresie monitoringu sieci wodociągowej i usprawnień w systemach kanalizacyjnych
• Oprogramowanie typu ERP do zarządzania sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi w przedsiębiorstwach

Więcej informacji o naszej ofercie technologicznej prezentowanej podczas targów można uzyskać przez bezpośredni kontakt z Komórką Badawczo-Rozwojową.Międzynarodowe Targi Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo przyniosły efekt wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów handlowych. Spośród najciekawszych zagadnień rozmów należy wymienić te, które dotyczyły wdrażania nowych produktów i nowych sposobów usprawnień do poszczególnych gałęzi przemysłu dla przedsiębiorstw i odbiorców ich usług z jednoczesnym pozytywnym wymiarem oddziaływania dla społeczeństwa i środowiska naturalnego.

MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY KOMUNALNEJ

W dniach 26-28 września 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo , MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach oraz Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska prezentują wspólnie nowoczesne rozwiązania systemowe w dziedzinie gospodarowania zasobami wody:
  • Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
  • Patenty/wynalazki w zakresie monitoringu sieci wodociągowej

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami podczas tego wydarzenia.
Więcej informacji w tym zakresie znajduje się pod linkami:
https://targikomunalne.pl/
https://warsawexpo.eu/wydarzenie/miedzynarodowe-targi-branzy-komunalnej/
http://liderzyinnowacyjnosci.com/uniwersalna-metoda-wyznaczania-lokalizacji-punktow-monitoringu-sieci-wodociagowej/
Folder oferty technologicznej
Zaproszenie
projekt i realizacja: .e.y.c.