Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Przetarg nieograniczony

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA W TYM: DOSTAWA PROGRAMOWANIA, LICENCJI ORAZ SPRZĘTU, WDROŻENIE SYSTEMU INSTRUKTAŻ OBSŁUGI I ASYSTA TECHNICZNA NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE” SP. Z O.O. W PUŁAWACH”.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert na w/w zamówienie publiczne, w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09; POIG.04.01.00-06-019/09 pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, pod numerem 2012/S 204-335894
  • Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
  • Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego
Informujemy tym samym, że oparciu o w/w procedurę przetargu, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadań: 1,2,5,6,9 II Etapu Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu i wytycznymi programowymi. Pozostałe zakupy i działania w ramach zadań: 3,4,7,8 II Etapu Projektu z uwagi na odrębną specyfikę przedmiotu zamówienia, rozliczane będą w ramach odrębnej procedury zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy o dofinansowanie Projektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.