Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podpisano Umowę na ZSZITP

W dniu 11 stycznia 2013 roku w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. w Puławach została podpisana umowa na wdrożenie Zintegrowanego Systemy Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa, w ramach realizacji II Etapu Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09 POIG.04.01.00-06-019/09 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Informacja o podpisaniu umowy – udzieleniu zamówienia na łączną kwotę:
netto: 1 948 670,00 PLN + 23% VAT = 2 396 864,10 PLN brutto
została zamieszczona:
  • na stronie internetowej Zamawiającego;
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
  • w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Umowa została zawarta z Konsorcjum składającym się z firm:
Unisoft Sp. z o.o. , ul. Pułaskiego 8, 81 - 368 Gdynia – Lider Konsorcjum
Megabit Sp. z o.o. , ul. Złoczowska 20A, 03 – 972 Warszawa – Partner Konsorcjum

W wyniku podpisania umowy rozliczone zostaną zakupy i działania z zadań: 1,2,5,6,9 II Etapu Projektu, na zasadach zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu oraz wytycznymi programowymi. Wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej wyniesie 50 % kosztów kwalifikujących się do dofinansowania.
projekt i realizacja: .e.y.c.