Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Przetarg nieograniczony

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W OPARCIU O WYPRACOWANY WZORZEC NA WDROŻENIE NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" SP. Z O.O. W PUŁAWACH"


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert na w/w zamówienie publiczne, w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09; POIG.04.01.00-06-019/09 pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:

  • Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
  • Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
  • Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego

Ogłoszenie można pobrać TUTAJ

Informujemy tym samym, że oparciu o w/w procedurę przetargu, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadań: 3, 4 II Etapu Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu wraz z integralnym Aneksem Nr UDA – POIG.01.04.00-06-019/09-02 UDA - POIG.04.01.00-06-019/09-02 z dnia 30.04.2013 r. oraz wytycznymi programowymi.
projekt i realizacja: .e.y.c.