Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

ZDALNY ODCZYT WODOMIERZY W PUŁAWACH

MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach informuje, że rozpoczął instalowanie nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy głównych w poszczególnych obiektach.Realizacja tego zadania wiąże się z przejściem naszego przedsiębiorstwa na nowoczesny sposób odczytu wodomierzy.
System zdalnego odczytu wodomierzy wprowadzany jest w ramach wdrażanego w przedsiębiorstwie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną. Montaż nakładek jest bezpłatny dla Odbiorcy i ma planowany termin zakończenia do dnia 31.07.2014 r. Nakładki są instalowane  na wodomierzu głównym:
  • w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych (bez  wodomierzy lokalowych),
  • w budynkach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, administracja państwowa),
  • w domkach jednorodzinnych,
  • w  budynkach handlowo - usługowych.
Informujemy Państwa jednocześnie, że nakładki stanowią nowoczesne rozwiązanie techniczne umożliwiające zdalny, wiarygodny i dokładny odczyt wodomierzy. Montaż i demontaż nakładki nie powoduje ingerencji w wodomierz, gdyż nakładka  jest instalowana na wodomierz. Odczyt danych jest przeprowadzany z odległości kilkudziesięciu, kilkuset metrów za pomocą terminali inkasenckich. Nakładki wysyłają sygnał radiowy tylko wtedy, gdy są odczytywane. Nie zakłócają środowiska ciągłą emisją fal radiowych, nie emitują pól elektromagnetycznych oraz nie ingerują negatywnie w strefę klimatu akustycznego, nie są źródłem emisji czynnika szkodliwego na stan zdrowia człowieka i przyrody.
Zakup modułów radiowo-nadawczych współfinansowany jest w 50 % ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
projekt i realizacja: .e.y.c.