Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

POZYTYWNA OCENA ZADANIA 2 II ETAPU PROJEKTU

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca zatwierdziła wniosek rozliczający zadanie 2 z II etapu Projektu prowadzonego dla wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa.
W ramach prac realizowanych w terminie od dnia 01.02.2013 r. do dnia 31.10.2013 r., nabyta została licencja oprogramowania ERP za kwotę 570 800,00 PLN. Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50%, czyli kwota 285 400,00 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie Projektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.