Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

UTWORZENIE CENTRALNEJ DYSPOZYTORNI RUCHU I MONITORING ENERGETYCZNY OBIEKTÓW SIECIOWYCH

Dnia 8 kwietnia 2014 roku MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach podpisał umowę na zakres prac dotyczących utworzenia Centralnej Dyspozytorni Ruchu oraz wdrożenia systemu monitoringu energetycznego obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych.
Wykonawcą umowy jest firma: Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA – ZAP" Sp. z o.o., ul. Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24 – 110 Puławy. Wartość podpisanej umowy, to kwota netto 738 153,00 PLN + 23% VAT = 907 928,19 PLN brutto.
Umowa jest realizowana w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z wytycznymi programowymi i umową o dofinansowanie Projektu, wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej dla podpisanej umowy to 50 % wartości kosztów netto, czyli kwota: 369 076,50 PLN.

Fotorelacja z wydarzenia:
projekt i realizacja: .e.y.c.