Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

MONITORING SIECI WOD-KAN

W dniu 29 maja 2014 roku MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach podpisał umowę na zakres prac dotyczących utworzenia systemu monitoringu sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą umowy jest firma: „Złote Runo" Sp. z o.o., ul. Hoża 57/15, 00-681 Warszawa.
Wartość podpisanej umowy, to kwota netto 680 177,18 PLN + 23% VAT = 836 617,93 PLN brutto.
Umowa jest realizowana w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zgodnie z wytycznymi programowymi i umową o dofinansowanie Projektu, wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej dla podpisanej umowy to 50 % wartości kosztów netto, czyli kwota: 340 088,59 PLN.

Fotorelacja z wydarzenia:
projekt i realizacja: .e.y.c.