Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

POZYTYWNA OCENA KONTRAKTU NA WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniła pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy w Puławach.
W ramach tej inwestycji w terminie od dnia 01.08.2013 r. do dnia 31.07.2014 r., nabyte zostały wodomierze i nakładki na wodomierze, przystosowane do integracji z oprogramowaniem dla zdalnego odczytu wodomierzy. Łączna wartość kontraktu stanowiła kwotę netto 1 769 428,00 PLN + 23% VAT = 2 176 396,44 PLN brutto. Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50% kosztów netto, czyli kwota 884 714,00 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , lata 2007 – 2013.
projekt i realizacja: .e.y.c.