Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

INNOWACYJNA GOSPODARKA - ROZSZERZENIE UMOWY

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rekomendowała zwiększenie zakresu rzeczowego Umowy o dofinansowanie Projektu pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa". W związku z tym z dniem 09 marca br., podpisany został stosowny Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu. Zawarty Aneks zatwierdził pozytywną ocenę merytoryczno - finansową w pełnym zakresie dla rozliczania Projektu, w tym z realizacji prac niżej wymienionych:

- Utworzenie Centralnej Dyspozytorni Ruchu – system monitoringu, wizualizacji i sterowania SCADA pracą sieci i obiektów wod – kan
- Wdrożenie systemu monitoringu sieci wodociągowej
- Wdrożenie systemu monitoringu energetycznego obiektów wod - kan
- Wdrożenie modelu sieci kanalizacji sanitarnej
- Wdrożenie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej

W wyniku prawidłowej realizacji Projektu rozszerzony został wymiar rzeczowy Umowy, gdyż uznano, że z powodu zaistniałej możliwości rozdysponowania funduszy unijnych na realizację wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla Aglomeracji Puławy, warto taki zakres zrealizować.

Działania dotyczące wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla Aglomeracji Puławy, będą trwały w terminie: 01.06.2015 – 30.09.2015 r.. Przeznaczenie kwoty kwalifikowalnej z budżetu Projektu na ten cel jest w wysokości 425 100,00 PLN przy dofinansowaniu w wysokości 212 550,00 PLN, co stanowi 50 % funduszy unijnych zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie Projektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.