Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ogłoszono przetarg nieograniczony na „WDROŻENIE SYSTEMU ZDALNEGO ODCZYTU WODOMIERZY DLA AGLOMERACJI PUŁAWY NA POTRZEBY MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „WODOCIĄGI PUŁAWSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PUŁAWACH"

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach zaprasza do składania ofert na w/w zamówienie publiczne, w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-06-019/09; POIG.04.01.00-06-019/09 pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
• Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
• Strona internetowa Zamawiającego: www.mpwik.pulawy.pl
• Tablica ogłoszeń w siedzibie administracyjnej Zamawiającego

Ogłoszenie można pobrać TUTAJ
Informujemy tym samym, że w oparciu o w/w procedurę przetargu, nabywane i rozliczane będą zakupy i działania z zadania 10 II Etapu Projektu, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu wraz z integralnym Aneksem Nr UDA – POIG.01.04.00-06-019/09-05 UDA - POIG.04.01.00-06-019/09-05 z dnia 09.03.2015 r. oraz wytycznymi programowymi.
projekt i realizacja: .e.y.c.