Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o uruchomieniu systemu e-bok

MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach informuje, że wprowadziło nową bezpłatną usługę e-BOK.
Usługa e-BOK jest dostępna dla wszystkich Państwa, którzy posiadają umowę podpisaną z MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków.

System e-BOK umożliwia Klientowi w sposób elektroniczny dostęp do usług, takich jak:
1. Kontrolowanie należności za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków,
2. Sprawdzenie odczytów i podanie stanu wodomierza,
3. Wysyłanie i odbieranie korespondencji,
4. Informacje o statusie realizacji spraw.

System dostępny jest pod adresem:
https://ebok.mpwik.pulawy.pl

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta
projekt i realizacja: .e.y.c.