Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

SYSTEM MONITORINGU KANALIZACJI SANITARNEJ W PUŁAWACH

Lubelska Fundacja Rozwoju jako Regionalna Instytucja Finansująca oceniała pozytywnie wniosek rozliczeniowy z realizacji prac za wdrożenie modelu sieci kanalizacji sanitarnej i za utworzenie systemu monitoringu kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie było realizowane w terminie od dnia 01.09.2014 r. do dnia 31.05.2015 r. w ramach zadania 9 II Etapu Umowy o dofinansowanie Projektu na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa. Łączna wartość przedsięwzięcia stanowiła kwotę netto 530 307,60 PLN + 23% VAT = 652 278,35 PLN brutto. Poziom pozyskanego przez nas dofinansowania to 50% kosztów netto, czyli kwota 265 153,80 PLN, zgodnie z wytycznymi programowymi i Umową o dofinansowanie przedsięwzięcia. Źródłem dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i wkład krajowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , lata 2007 – 2013.
projekt i realizacja: .e.y.c.