Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

UMOWA NA SYSTEM ZOW DLA AGLOMERACJI PUŁAWY

W dniu 26 października 2015 roku MPWiK „Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach podpisał umowę na zakres prac dotyczących wdrożenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy dla Aglomeracji Puławy na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Końskowola – Celejów, Chrząchów, Chrząchówek, Klementowice, Końskowola, Las Stocki, Młynki, Nowy Pożóg, Opoka, Pulki, Rudy, Sielce, Skowieszyn, Stara Wieś, Stary Pożóg, Stok, Wronów oraz na terenie miejscowości obsługiwanych przez system wodociągowy Gminy Żyrzyn – Osiny, Osiny ZDUNG, Wola Osińska. Wykonawcą umowy jest firma: „Techem" Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
Wartość podpisanej umowy, to kwota netto 455 868,68 PLN + 23% VAT = 560 718,47 PLN brutto.
Umowa jest realizowana w ramach Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Zgodnie z wytycznymi programowymi i umową o dofinansowanie Projektu, planowana wysokość wsparcia finansowego z Unii Europejskiej dla podpisanej umowy to 50 % wartości kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na ten cel z budżetu projektu, czyli kwota: 212 550,70 PLN.

Podpisanie umowy
projekt i realizacja: .e.y.c.