Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

MIĘDZYNARODOWY SUKCES WYNALAZKÓW Z INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

W dniach 10 - 12 października 2016 r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej miała miejsce
10 Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków. 
MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach razem z Politechniką Lubelską i Politechniką Warszawską brali udział w tym wydarzeniu. Celem wystawy było m.in. promowanie rozwiązań służących dbaniu o zasoby naturalne środowiska wraz z idącym postępem technologicznym. W tegorocznej wystawie zaprezentowanych było ok. 400 wynalazków z ponad 20 państw świata. Organizator tego prestiżowego wydarzenia, czyli Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Urzędem Patentowym RP i Politechniką Warszawską nagrodził w drodze decyzji Międzynarodowego Jury Konkursowego w ramach ok. 20 kategorii jurorskich 40 wynalazków spośród 400 zgłoszonych.
Nasze wynalazki z uwagi na innowacyjność oraz specyfikę ich praktycznych zastosowań w gospodarce wodnej na rynku krajowym i międzynarodowym znalazły się wśród grona tych 40 nagrodzonych. Międzynarodowe Jury Konkursowe przyznało nagrody w postaci medali i dyplomów dla naszych wynalazków w sposób następujący:

PLATYNOWY MEDAL
za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru jakości wody przesyłanej w sieciach wodociągowych" PATENT nr 222928
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie": Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

ZŁOTY MEDAL Z WYRÓŻNIENIEM
za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru natężenia przepływu wody przesyłanej w sieciach wodociągowych" PATENT nr 222929
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie": Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

BRĄZOWY MEDAL
za wynalazek pt.: „Sposób wyznaczania lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia wody przesyłanej w sieciach wodociągowych" PATENT nr 222930
Autorzy:
MPWiK „Wodociągi Puławskie": Stanisław Dziak, Aneta Mierzwa, Wiesław Duklewski, Sławomir Czajka
Politechnika Lubelska: Dariusz Kowalski, Beata Kowalska
Politechnika Warszawska: Marian Kwietniewski

Wynalazki zostały opracowane w związku ze zrealizowanym przez MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach projektem pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii i Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Projekt dla potrzeb działań badawczych oraz prac rozwojowych był realizowany przy współpracy MPWiK „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach     z Jednostką Naukową: Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska.
Wynalazki służą praktycznym zastosowaniom na rynku krajowym i międzynarodowym w trosce o wypełnianie postulatów ochrony środowiska naturalnego w zakresie gospodarki wodnej. 

Galeria zdjęć
 

Więcej zdjęć z wydarzenia i uroczystości wręczenia nagród dostępnych jest w Albumie 2016 pod linkiem internetowym http://iwis.polskiewynalazki.pl/?lang=pl#gallery
projekt i realizacja: .e.y.c.