Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

MIĘDZYNARODOWE TARGI W SZANGHAJU, IEEXPO 2017

Z przyjemnością informujemy Państwa, że uczestniczymy w międzynarodowych targach pod nazwą: „Wiodące targi rozwiązań dla technologii ochrony środowiska: woda, odpady, powietrze i gleba - IEexpo 2017", które odbędą się w dniach 4 – 6 maj 2017 r. w Szanghaju (Chiny).

Podczas targów w Szanghaju prezentujemy dla międzynarodowego grona firm, instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych oraz podmiotów otoczenia biznesu wspierających ochronę środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej naszą ofertę technologiczną, którą stanowią:
• Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
• Patenty/wynalazki.

Więcej informacji o targach znajdą Państwo pod linkiem www.ie-expo.com

Poniżej prezentujemy baner i folder reprezentujący naszą Spółkę podczas targów IEexpo 2017 Szanghaj – Chiny.

banner IE expo 2017 1          broszura
                                                                                                Wersja polsko – angielska
                                                                                                                       Wersja chińsko-angielska


projekt i realizacja: .e.y.c.