Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

WYRÓŻNIONO WYNALAZKI Z INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Nożowa opaska do nawiercania i Studzienka kanalizacyjna , uzyskały srebrny i złoty medal oraz dyplomy w konkursie wynalazków podczas XIII Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS 14 - 16 października 2019 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej . Patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Europejskie Stowarzyszenie Wynalazców (AEI), Naczelna Organizacja Techniczna - Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Krajowa Izba Gospodarcza, Rada Główna Instytutów Badawczych, Warszawska Izba Gospodarcza. 
Reprezentantem współwłaścicieli wynalazków podczas wydarzenia była Politechnika Warszawska i Politechnika Lubelska.

Więcej informacji o wydarzeniu pod linkiem: http://iwis.polskiewynalazki.pl/#/pl/

Dyplomy:
gold medal   silver medal
gold medal m    silver medal m

Współpraca zespołowa Politechniki Lubelskiej, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach,
PPHU WOL-MAT i FŁT KRAŚNIK S.A.
Galeria

      20191014m     20191016m


O nagrodzonych wynalazkach:
studzienka 1   opaska 1

studzienka  opaska do nawiercania

projekt i realizacja: .e.y.c.