Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Projekt na dofinansowanie z funduszy UE

Przygotowano i złożono w dniu 16.11.2009 r. wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla kompleksowego projektu pn.: "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa".
Celem projektu jest podniesienie innowacyjności MPWiK poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną.

System umożliwi miedzy innymi:
  • kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie /ERP/, ocenę awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • monitoring sieci wodociągowych wraz z systemem ograniczenia strat,
  • zdalny odczyt wodomierzy.
Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem spełnienia kryteriów formalnych i został przekazany do Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej.
projekt i realizacja: .e.y.c.