Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

1.Rozliczenie realizacji zadania 1 z etapu I projektu, tj. zadania 1 pn.: „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod - kan średniej wielkości” , które było realizowane w terminie: 01.03.2011 - 31.05.2011 r.
W dniu 27.06.2011 r. złożyliśmy do Lubelskiej Fundacji Rozwoju z siedzibą w Lublinie wniosek o płatność pośrednią nr 1, celem oceny realizacji zadania oraz uzyskania refundacji za realizację tego zadania.
2. Równolegle prowadzimy realizację zadania 2 i zadania 3 z projektu, tj. :
Zadanie 2: Ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – termin realizacji:
01.04.2011 – 31.07. 2011
Zadanie 3: Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci wodociągowej wraz
z opracowaniem prototypu modelu sieci wodociągowej – termin realizacji: 01.03.2011 – 31.08.2011
3. Rozpoczyna się realizacja zadania 4 i zadania 5: , tj.:
Zadanie 4: Opracowanie założeń i zasad tworzenia (metodyki tworzenia) Centralnej Dyspozytorni Ruchu (CDR) - termin realizacji: 01.07.2011 – 31.08.2011
Zadanie 5: Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych) – termin realizacji: 01.07.2011 – 30.09.2011
projekt i realizacja: .e.y.c.