Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

I. Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:
1. Rozliczanie realizacji Zadania 1 z I Etapu projektu tj. zadania 1 pn. „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod – kan średniej wielkości”. Trwa ocena Złożonego wniosku o płatność pośrednią nr 1 przez Lubelską Fundację Rozwoju (LFR).
2. Rozliczanie realizacji Zadania 2 z I Etapu projektu tj. Zadania 2 pn. „Ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej”:
- Dnia 30.08.2011 r. został złożony wniosek o płatność do Lubelskiej Fundacji Rozwoju (LFR) z siedzibą w Lublinie – jako Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia. W chwili obecnej czekamy na jego ocenę i refundację kosztów.
3. Obecnie trwa przygotowanie wniosku o płatność pośrednią nr 3 za Zadanie 3: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci wodociągowej wraz z opracowaniem prototypu modelu sieci wodociągowej” (termin realizacji: 01.03.2011 – 31.08.2011) i Zadanie 4: „Opracowanie założeń i zasad tworzenia (metodyki tworzenia) Centralnej Dyspozytorni Ruchu (CDR)” (termin realizacji: 01.07.2011 – 31.08.2011).

II. Równolegle realizujemy również działania dotyczące prac rozwojowych dla zadań:
Zadanie 5: „Opracowanie systemu monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych (monitoring urządzeń energetycznych)” (termin realizacji: 01.07.2011 – 30.09.2011)
Zadanie 6: „Opracowanie metodyki ograniczania strat wody w sieci wodociągowej” (termin realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2011)
Zadanie 7: „Opracowanie systemu monitoringu sieci wodociągowej” (termin realizacji: 01.09.2011 – 30.11.2011)
projekt i realizacja: .e.y.c.