Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:
1. Trwa kontynuacja realizacji prac rozwojowych dla zadania 9 z I Etapu projektu:
Zadanie 9: Opracowanie systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej oraz założeń i zasad tworzenia systemu zdalnego odczytu wodomierzy, (termin realizacji: 01.03.2012 – 30.06.2012).
2. Trwają prace i działania końcowe związane z opracowaniem Raportu Końcowego
z realizacji I Etapu projektu i rozpoczęciem II Etapu Projektu.
projekt i realizacja: .e.y.c.