Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w Projektu prowadzimy obecnie następujące działania:
1.Trwa rozliczenie I Etapu Projektu:
Informujemy, że w dniu 29 czerwca  2012 r. został złożony do Regionalnej Instytucji Finansującej - Lubelskiej Fundacji Rozwoju, a następnie za jej pośrednictwem, do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wniosek o płatność końcową dla I Etapu Projektu i Raport Końcowy z I Etapu Projektu, ujmujący sprawozdanie potwierdzające zakończenie prac rozwojowych wraz z analizą ekonomiczną i badaniami rynkowymi potwierdzającymi celowość wdrożenia wyników tych prac. Trwa ocena dokumentacji i rozliczenie I Etapu Projektu dla potrzeb pozytywnej realizacji II Etapu Projektu.
 
2. Trwają prace związane z realizacją zadania 1 z II ETAPU Projektu:
Zadanie 1:Wdrożenie bazy danych typu GIS i zasad jej współpracy z innymi modułami ZSZIT (stadium 1) , (termin realizacji: 01.07.2012 – 31.12.2012).
projekt i realizacja: .e.y.c.