Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach zaprosiło do składania ofert na:
Dostawę sprzętu komputerowego - dwie stacje edycyjne, w ramach Projektu pn. "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa".
Ogłoszenie można pobrać tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.