Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podziękowanie od Urzędu Gminy Puławy

Podziekowanie Gmina Pulawy

Zalecenia ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH

Opracowanie przygotowane przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt.: „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella".

https://www.gov.pl/attachment/07dcf01a-7973-499a-b14f-56ae3504e536


Komunikat dotyczący bakterii Legionella

legionella
Dodatkowe informacje opublikowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Miechowie:

Wspólne oświadczenie MPWiK Puławy i Opec Puławy dotyczące jakości wody

Wspólne oświadczenie MPWiK Puławy i Opec Puławy dotyczące jakości wody

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI ZAKOŃCZONE

Szanowni Państwo,
 
informujemy, iż w dniu 5 lipca 2023 r. Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów              i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o.z siedzibą w Puławach zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
W efekcie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, na stanowisko Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o.z siedzibą w Puławach powołano Pana Dariusza Dąbrowskiego, który obejmie powyższe stanowisko od 11 lipca 2023 r.
Jednocześnie, w związku z powyższą decyzją, wygasł mandat członka zarządu Pana Wiesława Duklewskiego powołanego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki na czas prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.
projekt i realizacja: .e.y.c.