Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Podzięowanie od OSP w Bochotnicy

bochotnica

Podziękowanie za udział w zbiórce karmy dla zwierząt

zbiorka

Podziękowanie od Urzędu Gminy Puławy

Podziekowanie Gmina Pulawy

Zalecenia ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH

Opracowanie przygotowane przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt.: „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella".

https://www.gov.pl/attachment/07dcf01a-7973-499a-b14f-56ae3504e536


Komunikat dotyczący bakterii Legionella

legionella
Dodatkowe informacje opublikowane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Miechowie:
projekt i realizacja: .e.y.c.