Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Publikacja w Kurierze Lubelskim

W dniu 3.08.2012r. Kurier Lubelski opublikował informację na temat naszego prokjektu.

Zaproszenie do składania ofert

Miejskie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji "Wodociągi Puławskie" sp. z o.o. w Puławach zaprosiło do składania ofert na:

Czytaj więcej...

Refundacja za realizację zadania 8 z I etapu projektu

Pozyskano refundację za realizację zadania 8 z I ETAPU Projektu pn. ”Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

1. Informujemy o pozyskaniu dofinansowania za zrealizowane w ramach w/w Projektu zadanie 8 pn.: „Opracowanie metodyki tworzenia i kalibracji modelu sieci kanalizacyjnej
wraz z prototypem modelu tej sieci”.

Czytaj więcej...

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji Projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w Projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

Czytaj więcej...

Budowa sieci wod-kan w osiedlu Włostowice

Dnia 05.07.2012r. podpisano umowę na wykonanie sieci wodociągowej (1 152,5mb) i kanalizacji sanitarnej (1 084,9mb) w osiedlu Włostowice w sektorach CD i FGH. Budowę prowadzi firma : „Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa” z Lublina. Obecnie trwają prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w sektorze CD w zakresie projektowanego pasa drogowego, stanowiącego przedłużenie ul. Kowalskiej. Planowane zakończenie robót listopad 2012r.
projekt i realizacja: .e.y.c.