Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”

I. Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:
1. Rozliczanie realizacji Zadania 1 z I Etapu projektu tj. zadania 1 pn. „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod – kan średniej wielkości”. Trwa ocena Złożonego wniosku o płatność pośrednią nr 1 przez Lubelską Fundację Rozwoju (LFR).

Czytaj więcej...

Budowa kanału sanitarnego przy ul. Bema

Budowa kanału sanitarnego Ø600mm w technologii bezwykopowej przy ul. Bema

Czytaj więcej...

lipiec 2011

Dnia 22 lipca otrzymaliśmy informację o zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia przez Grupę Roboczą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przekazaniu do Ministerstwa Środowiska informacji o spełnieniu przez MPWiK Beneficjenta w/w Wniosku wszystkich kryteriów merytorycznych II stopnia.

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu pn. „Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa”.

Informujemy, że dla w/w projektu prowadzimy obecnie następujące działania:

1.Rozliczenie realizacji zadania 1 z etapu I projektu, tj. zadania 1 pn.: „Opracowanie założeń i zasad wdrożenia bazy danych typu GIS na potrzeby opracowania ZSZIT Przedsiębiorstwa wraz z wypracowaniem wzorca użytkowego wdrożenia tego zadania w przedsiębiorstwach wod - kan średniej wielkości” , które było realizowane w terminie: 01.03.2011 - 31.05.2011 r.

Czytaj więcej...

Wybudowano nowy kanał w ulicy Majdan w Puławach

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. jako Inwestor, w miesiącu czerwcu bieżącego roku, zakończyło budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Majdan w Puławach.

Czytaj więcej...

projekt i realizacja: .e.y.c.