Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Konferencja Wodociągowców

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. objął patronat nad konferencją zorganizowaną w Puławach przez firmy ITRON Polska oraz AQUA-TECH Białystok w dniach 24-25 listopada 2010.

Czytaj więcej...

Certyfikat akredytacji laboratorium badawczego

W celu sprostania wymogom stawianym obecnie laboratoriom badawczym, Laboratorium MPWiK wdrożyło międzynarodową normę PN-EN ISO/ IEC 17025, certyfikat PCA AB 1177).

Certyfikat można zobaczyć tutaj.

Projekt na dofinansowanie z funduszy UE

Przygotowano i złożono w dniu 16.11.2009 r. wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla kompleksowego projektu pn.: "Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa".

Czytaj więcej...

listopad 2009

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. przygotował i złożył w ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 w dniu 27.11.2009r. wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla kompleksowego projektu pn: „Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji Puławy".

Projekt obejmuje:
  • budowę nowych sieci kanalizacji sanitarnej w Puławach oraz w Gminie Końskowola i Żyrzyn,
  • modernizację istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w Puławach,
  • budowę sieci wodociągowych w Gminie Końskowola,
  • modernizację oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki ściekowej, gazowo-energetycznej i osadowej jak również rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów pościekowych.
Wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną I stopnia i został przekazany do oceny formalnej II stopnia.
projekt i realizacja: .e.y.c.