Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

MIĘDZYNARODOWE TARGI BRANŻY KOMUNALNEJ

W dniach 26-28 września 2018 r. podczas Międzynarodowych Targów Branży Komunalnej w Ptak Warsaw Expo , MPWiK "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach oraz Politechnika Lubelska i Politechnika Warszawska prezentują wspólnie nowoczesne rozwiązania systemowe w dziedzinie gospodarowania zasobami wody:
  • Metodyka wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa,
  • Patenty/wynalazki w zakresie monitoringu sieci wodociągowej

Zainteresowanych zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami podczas tego wydarzenia.
Więcej informacji w tym zakresie znajduje się pod linkami:
https://targikomunalne.pl/
https://warsawexpo.eu/wydarzenie/miedzynarodowe-targi-branzy-komunalnej/
http://liderzyinnowacyjnosci.com/uniwersalna-metoda-wyznaczania-lokalizacji-punktow-monitoringu-sieci-wodociagowej/
Folder oferty technologicznej
Zaproszenie

Informacja o zmianie taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2018r. do dnia 31 maja 2021r. obowiązuje nowa taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Państwo

            Od jutra tj. 25 maja 2018 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5. 2016 r.), zwanego dalej RODO, w związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane:

            Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach przetwarza Państwa dane w związku z realizacją praw i obowiązków wynikających z zawartych umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, realizacji wniosków o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacyjnej oraz uzgadniania projektów budowlanych wykonania tych sieci, zlecanych nam do wykonania usług takich jak: np. naprawa i legalizacja wodomierzy, wykonanie analizy wody i ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego i innych oferowanych przez nas usług.

Czytaj więcej...

"Kanalizacja sanitarna w ul. Kilińskiego - Piasecznica" w Puławach - informacja o zakończeniu prac

Informujemy, że w miesiącu kwietniu zakończyły się prace polegające na budowie kanału sanitarnego Ø 250 mm w ul. Kilińskiego na odcinku od istniejącej studni w ul. Kilińskiego w kierunku ul. Piasecznica o długości 77,0 m.
Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe „TEKAM" Spółka z o.o., ul. Norblina 68, 24-100 Puławy.

Mieszkańców znajdujących się w zasięgu nowobudowanej sieci zachęcamy do skorzystania z usług naszego Przedsiębiorstwa-Spółki. Zasady przyłączania do sieci wod-kan wraz z niezbędnymi formularzami znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce „Biuro Obsługi Klienta".

Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Filtrowej

         Informujemy, że w miesiącu kwietniu, bezpośrednio po ustąpieniu warunków zimowych, jako pierwsze zadanie w 2018 roku rozpoczniemy roboty budowlane w zakresie sieci wod.-kan. w ulicy Filtrowej. Zakres robót zawiera rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w niezbędnym fragmencie tej ulicy oraz budowę nowej sieci wodociągowej, a następnie wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu w psie drogowym.
         Prowadzenie robót związanych z przełączeniem odbiorców naszych usług z istniejącej do nowej sieci wodociągowej będzie związane z planowanymi krótkotrwałymi przerwami w dostawie wody, o których z całą pewnością będziemy informować mieszkańców. Krótkotrwałe niedogodności związane z prowadzeniem robót i planowanymi przerwami w dostawie wody w perspektywie zapewnią ciągłość dostaw wody, poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i w konsekwencji nieplanowanych przerw w dostawie wody dla mieszkańców.
projekt i realizacja: .e.y.c.