Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Konferencja Wodociągowców

MPWiK „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. objął patronat nad konferencją zorganizowaną w Puławach przez firmy ITRON Polska oraz AQUA-TECH Białystok w dniach 24-25 listopada 2010.
Tematyka konferencji dotyczyła „Aktualnych problemów zarządzania gospodarką wodomierzową w przedsiębiorstwie wodociągowym oraz systemy monitoringu, odczytu i przesyłu danych”.
Zaprezentowano następujące referaty:
  • Wodomierze koncernu ITRON a nowe przepisy metrologiczne związane z wdrożeniem dyrektywy MID,
  • Nowoczesne systemy pomiaru, odczytu i przesyłu danych z urządzeń pomiarowych ITRON,
  • Telemetryczne rejestratory cyfrowe AQUA-TECH do pomiaru, rejestracji, analizy i transmisji danych w technologii GPRS, EDGE, HSDPA- jako wstęp do dynamicznego modelu sieci wodociągowej,
  • Wpływ struktury rozbioru wody w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym na dokładność pomiaru wody oraz optymalny dobór urządzeń pomiarowych,
  • Warunki zabudowy wodomierzy i przepływomierzy oraz metrologia wodomierzy w eksploatacji.
W konferencji uczestniczyło 39 osób z 17 firm wodociągowych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji oraz firmom, które zorganizowały to merytoryczne spotkanie.
projekt i realizacja: .e.y.c.