Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

ZAKOŃCZENIE BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASACH DROGOWYCH OSIEDLA PIASKI II

Informujemy, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych osiedla Piaski II w Puławach w zakresie ulic: J. Zdebika, Z. Adamczewskiego, L. Meresty, J. A. Tyczyńskiego, S. Krausa, oraz M. Kołodzieja została zakończona i przekazana do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego - Końcowego z dnia 13.10.2010r.
Wykonany zakres sieci kanalizacyjnej, umożliwia odbiór ścieków sanitarnych z terenów położonych przy wyżej wymienionych ulicach. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci kanalizacyjnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.

Zgodnie z powyższą instrukcją co najmniej 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót należy dopełnić obowiązku ZGŁOSZENIA PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT wykonywanych przyłączy w MPWiK „Wodociągi Puławskie” sp. z o.o. Wzór zgłoszenia dostępny jest na naszej stronie internetowej tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.