Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2011 wchodzi w życie nowa taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązująca w 2011 roku. Cena za dostawę wody i odprowadzenie ścieków dla grupy gospodarstwa domowe wzrasta w stosunku do poprzedniej taryfy średnio o 5,2 %.
Przykładowo dla czteroosobowej rodziny przy zużyciu wody 2,7 m3 / osobę / miesiąc spowoduje to wzrost opłat w skali miesiąca około 4 zł.

Puławy od lat utrzymują jedne z najniższych stawek opłat i sytuacja ta nie ulegnie zmianie po wprowadzeniu nowej taryfy. Ostatnia zmiana taryfy miała miejsce 01.01.2009 r. i ceny taryfowe obowiązywały przez 2 lata.
projekt i realizacja: .e.y.c.