Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

ZAKOŃCZENIE „BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W OS. GÓRNA NIWA”

Informujemy, że Budowa sieci wodociągowej w os. Górna Niwa – w zakresie ul. bocznych ul. Spacerowej (ulice: Tęczowa, Cicha, Romantyczna) w Puławach została zakończona i przekazana do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego - Końcowego z dnia 30.11.2010r.
Wykonany zakres sieci wodociągowej Ø 100 mm o długości L= 761,5 m, umożliwia dostawę wody dla terenów położonych przy wyżej wymienionych ulicach. Wymieniony zakres wodociągów był ostatnim fragmentem niezbędnej sieci wod-kan wykonanych w latach 2007-2010 dla os. Górna-Niwa, które już w całości posiada uliczne sieci wod-kan umożliwiające podłączenie, zapewniające dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.
projekt i realizacja: .e.y.c.