Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Zakończenie inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. KD7 w os. Centrum w Puławach

Zakończenie inwestycji: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. KD7 w os. Centrum w Puławach” – I etap.
Informujemy, że „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. KD7” etap I, rejon ul. Centralnej i Piłsudskiego objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „CENTRUM USŁUGOWE cz. B” w Puławach została zakończona i przekazana do eksploatacji na podstawie Protokołu Odbioru Technicznego - Końcowego z dnia 20.12.2010r. Wykonany zakres sieci wod.- kan. umożliwia dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych z terenów położonych przy wyżej wymienionej ulicy. Instrukcja postępowania w celu włączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dostępna jest na naszej stronie internetowej tutaj.

Zakres wybudowanych sieci wod. – kan. w ul. KD7 w Puławach przedstawia załącznik mapowy.
projekt i realizacja: .e.y.c.