Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
"Wodociągi Puławskie"
Spółka z o.o.
24-100 Puławy, ul. Skowieszyńska 51
tel. +48 81 458 68 00
|
fax +48 81 458 68 01
e-mail: sekretariat@mpwik.pulawy.pl
|
www.mpwik.pulawy.pl

aktualności

Kolejny etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Komunalnej w Puławach zakończony

W ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja urządzeń Oczyszczalni Ścieków w Puławach. Jednym z wielu elementów całego zadania inwestycyjnego jest „Budowa zbiornika biogazu na Oczyszczalni Ścieków”
Inwestycja ta jest ujęta w projekcie pn.: Międzygminny system wodno – ściekowy w ramach aglomeracji Puławy”. Roboty budowlane prowadzone na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Sp. z o.o. zostały rozpoczęte w listopadzie ubiegłego roku i zakończone w maju 2011r.

Wybudowany został nowoczesny dwupowłokowy zbiornik biogazu o pojemności 2150m3 i nadciśnieniu 20milibar (2,0 kPa). Powłoki zbiornika wykonane są z tkaniny poliestrowej, obustronnie powlekanej PVC i lakierowane, o podwyższonej odporności na działanie promieniowania ultrafioletowego, zabezpieczone przed działaniem grzybów. W zakresie zadania, zostały wymienione wszystkie rurociągi technologiczne biogazu na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej lub PE100, z samoczynnym odwodnieniem do nowej studni kondensatu.

Realizacja inwestycji pozwoli nam na poprawę warunków technicznych, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy.
projekt i realizacja: .e.y.c.